Skotfoss Turn og Idrettsforening

Skotfoss Turn og Idrettsforening

Årsmøte er utsatt

Postet av Skotfoss Turn og Idrettsforening den 23. Apr 2021

Pga gjeldende anbefalinger må årsmøte flyttes til mandag 31.mai kl 18.00.

Vel møtt.


0 Kommentar

Agenda årsmøte

Postet av Skotfoss Turn og Idrettsforening den 21. Apr 2021

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) Styremedlemmer og 1.varamedlem
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  d) 2 revisorer

0 Kommentar

Saker til årsmøte

Postet av Skotfoss Turn og Idrettsforening den 20. Mar 2021

Saker som ønskes behandlet av årsmøte sendes til

kathrineslatta@hotmail.com innen 12. april.


0 Kommentar

>Endring av sted< Årsmøte hovedforeningen

Postet av Skotfoss Turn og Idrettsforening den 12. Mar 2021

Endring: Årsmøtet vil bli avholdt i gymsalen på skolen.

Det innkalles til årsmøte på klubbhuset 26. april kl 18.
Påmeldingsplikt pga C19.
Innkommende saker, forslag til heder & ære og påmelding sendes til kathrineslatta@hotmail.com
Vel møtt.

0 Kommentar

Skotfoss Fotball trenger din hjelp!

Postet av Skotfoss Turn og Idrettsforening den 10. Feb 2021

Styret i Skotfoss Fotball står uten leder og nestleder. 

Vi har et godt sammensatt styre hvor resten av rollene er besatt av både erfarne og uerfarne medlemmer med stort pågangsmot, men for å kunne drive klubben videre er vi helt avhengig av et komplett styre.

Hvis du kunne tenkt deg et av disse vervene eller ønsker å bidra på andre måter, ta en uforpliktende prat med Hanne på:

Blimed@skotfossfotball.no eller 456 64 318


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline